ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವಗಳು

ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವಗಳು

ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆ

ನಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹುವಾಶೆಂಗ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

 

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ

ನಾವು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಗೆ ಹುವಾಶೆಂಗ್ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

 

ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ

ಹುವಾಶೆಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಜನರನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

 

ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ

ಹುವಾಶೆಂಗ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಹುವಾಶೆಂಗ್ ನೀತಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹುವಾಶೆಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತದ

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತದ ಉತ್ತಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಹುವಾಶೆಂಗ್ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.